Första sidan

Mitt i Malmö på bästa läge i       

kulturhuset Mazetti, Friisgatan 15 A.

Kilowattskolan stängdes av svenska myndigheter den 7 januari 2019.

Vi vill tacka alla härliga elever och föräldrar som genom de sju åren har haft förtroende för vår verksamhet.

Vi önskar alla en fortsatt bra framtid och hoppas att vi har varit en minnesvärd del av Era Liv! För kontakt:

info@kilowattskolan.se


 

Huvudman och grundare


Sverker Hagman

Mobil: 0735697039               Kilowattskolan  har funnits i

Mazettihuset sedan 2011 och är under 2018 en skola med ca 65 elever i årskurserna 4-9.

 Planerna fanns att växa i Mazettihuset, starta fritidshem och öppen fritidsverksamhet samt utveckla vår kulturprofil.

Vår önskan var också att erbjuda  en skola för god service åt de boende i närområdet, samtidigt

kunna vara en skola som motsvarade Malmö stads puls och befolkning. Det blev inte så!

Antalet elever minskade drastiskt i samband med det nya läsåret 2018/19 och vi stod äntligen med större lokaler beredda att växa. Det blev en tuff höst med nödvändiga besparingar. Skolinspektionen som under nästan två år har jagat brister i den lilla skolan och hotat med vite satte in nådastöten den 17 december då man meddelade beslutet att Kilowattskolans tillstånd skulle dras in den 7 januari 2019. Den 19 december begärdes Kilowatt AB i konkurs. Vi är medvetna om att Kilowattskolan har haft brister men ambitionen har ständigt varit att komma tillrätta med dem. Trots en vädjan om dialog med Skolinspeptionen väljer myndigheten att ta till det mest dramatiska beslutet att stänga skolan mitt under läsåret och sätta våra elever i en mycket svår situation. Detta känns för oss som mycket obegripligt och kommer att vara så länge.

Skolinspektionens beslut är av naturliga skäl överklagade till Förvaltningsrätten i Stockholm. En JO-anmälan är också upprättad avseende Skolinspektionens tillvägagångssätt. Kilowattskolans presentation låter vi ligga kvar ett tag till. 


 


     En grundskola för elever i åk 4-9


Trygghet  och uppmärksamhet

För dig som behöver den lilla skolans trygghet och uppmärksamhet i en lugn miljö under åren i grundskolan kan vi vara ett utmärkt alternativ.

I Kilowattskolan får våra elever  varje dag ett personligt välkomnande och bemötande. På alla sätt strävar vi mot att ge de kvalitéer den lilla skolans format naturligt äger.


 

Individualisering

Vi är en fullständig grundskola med goda möjligheter till individualisering i ämnen och intressen. Exempelvis, om du har musikintresse kan du lära Dig spela Din musik, i grupp eller enskilt.


Satsning på musik, foto, bild och slöjd

Under läsåret 2018-19 satsar vi på musik, bild och slöjd i små undervisningsgrupper vilket visat sig vara mycket givande för elevernas kreativa utveckling.

Vi satsar också på att ge våra elever upplevelser i lite annorlunda skolmiljöer, exempelvis besöker  våra elever stadsbiblioteket på schemalagd tid varje vecka 

     samt inom ramen för Skolans val, undervisning i fototeknikens alla möjligheter i vårt eget  Galleri och Fotostudio på Seved.. 


Du som är 16-18 år


Kilowattskolan erbjuder dig som är 16 -18 år och som har slutat grundskolan utan behörighet till gymnasiet att slutföra åk 9 hos oss. Du har också möjligheten att läsa upp dina betyg.


Vi har undervisning i alla grundskoleämnen som du behöver läsa för att få betyg och behörighet till gymnasiets nationella program.


Samtidigt som du läser dina grundskoleämnen kan du utöva musik, få praktik eller utveckla några andra intressen. Vi ger dig struktur och ny lust att läsa, nya kompisar och en personlig utveckling.


Vi är skolan som överbryggar grundskola och gymnasium!
Senast uppdaterad  2019-02-14  


Den lilla grundskolan mitt i staden.